Door op 11 juni 2014

De PvdA staat Vierkant voor Werk

De gemeente Hardenberg heeft samen met de Drentse gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Emmen het banenplan “Vierkant voor Werk” gelanceerd. In samenwerking met het bedrijfsleven moet het plan de werkloosheid in de regio in drie jaren met een kwart terug te dringen tot het landelijk gemiddelde van acht procent.

“Vierkant voor Werk” wil arbeidsplaatsen voor werkzoekende jongeren en ouderen creëren en behouden, vooral in de (maak)industrie, de agrobusiness en het toerisme. De focus ligt daarbij op mensen met een lagere en middelbare opleiding. Voor uitvoering van het plan vragen de gemeenten om een bijdrage van € 75 miljoen aan PvdA-minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Die heeft op landelijk niveau een budget van € 600 miljoen beschikbaar gesteld voor dit soort banenplannen.

De PvdA Statenfractie is enthousiast over “Vierkant voor Werk” en vraagt aan Gedeputeerde Staten of zij bereid zijn met Drenthe en de minister op te trekken om te bevorderen dat het plan uitgevoerd kan worden. Bovendien is de sociaaleconomische problematiek in de regio Hardenberg/ Zuid Oost Drenthe is vergelijkbaar met die van Twente. De PvdA vraagt zicht daarom ook af of GS mogelijkheden zien om voor Twente ook zo’n actie-banenplan te realiseren, bijvoorbeeld in samenwerking met de Regio Twente, Netwerkstad en de Euregio.

Regelarme grenszone

Een opmerkelijk idee in “Vierkant voor Werk” is een experiment voor het creëren van een regelarme Duits-Nederlandse grenszone. Duitse en Nederlandse juridische en arbeidsrechtelijke regels belemmeren het Nederlanders om in Duitsland een baan te zoeken. Dat, terwijl Duitse bedrijven vacatures hebben die door inwoners van de Overijssels of de Drentse grensregio vervuld zouden kunnen worden.

De PvdA Overijssel is benieuwd naar de mening van Gedeputeerde Staten over dit experiment, en vraagt zich af of hier een kans ligt om zo’n regelarme grenszone uit te breiden naar het gebied van de Euregio. Zo’n regelarme grenszone kan stimulerend werken voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt, het bevorderen van het vestigingsklimaat voor ondernemingen en het stimuleren van onderwijsuitwisselingen. Dat is goed voor Twente, en goed voor Overijssel.