Door op 25 maart 2014

De Overijsselse waterschappen moeten democratischer

De besturen van Overijsselse waterschappen moeten democratischer worden samengesteld. Dat is de strekking van een initiatief dat morgen mede namens D66 door PvdA-Statenlid Peter Hermans wordt ingediend in de Provinciale Statenvergadering. Doel van het initiatiefvoorstel is de besturen van de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland zoveel mogelijk door de burgers van Overijssel te laten kiezen.

De Waterschapswet maakt onderscheid tussen twee verschillende soorten bestuurders: ingezetenen die direct door de burgers worden gekozen, en “categorieën van belanghebbenden”. Die belanghebbenden zijn bijvoorbeeld bedrijven of natuur- of landbouworganisaties die hun eigen ‘geborgde’ vertegenwoordigers in het waterschapsbestuur benoemen.

De geborgde zetels zijn van oudsher gebaseerd op de belangen van en de financiële bijdrages door deze maatschappelijke organisaties. Door verschuivingen in de betaling van de waterschapslasten wordt echter een steeds groter deel van die lasten opgebracht door de ingezetenen van Overijssel.

Tegelijkertijd hebben de belangenorganisaties in de besturen van Groot Salland en Reest en Wieden nog steeds respectievelijk 32% en 35% van het Algemeen Bestuur en maar liefst 50% van het Dagelijks Bestuur in handen. Daarmee hebben de geborgde zetels een onevenredig grote invloed op het beleid van de waterschappen. Bovendien is het op deze manier verankeren van de invloed van belangenorganisaties niet meer van deze tijd.

De PvdA Overijssel wil het aantal direct gekozen bestuursleden zo groot mogelijk maken. En eigenlijk willen we helemaal af van de geborgde zetels. Dat staat de wetgeving op dit moment echter niet toe. Het initiatiefvoorstel reduceert daarom het aantal geborgde zetels tot het wettelijke minimum van zeven. Zo komt bij de waterschapsverkiezingen van 2015 de burger zelf aan zet, en krijgen Overijsselaren maximale democratische zeggenschap over hun eigen water.