Door op 13 december 2013

De juiste beslissing over de provinciale wegen

De aanpak van regionale wegen in Overijssel is al maanden een heet hangijzer in de Staten. Het college van gedeputeerde staten hield vast aan plannen om een aantal wegen waar op dit moment 80 km/u wordt gereden 100 km/u mogelijk te maken. Die plannen kosten vele tientallen miljoenen euro’s, een investering waarvan de PvdA zich al geruime tijd afvraagt of die wel gerechtvaardigd is in een tijd van bezuinigingen en afnemend autogebruik. Daarom diende de PvdA samen met de PVV tijdens de Statenvergadering van 13 november een motie in die opriep tot versobering van de aanpak van de N340 en N377 waarmee €120 tot €150 miljoen zou kunnen worden bespaard. De gehele oppositie stemde voor versobering, de coalitie was tegen, en door een stemfout van de SGP staakten de stemmen op 23 vóór en 23 tegen. Dat betekende dat op de eerstvolgende vergadering herstemd moest worden.

Deze week vond die herstemming plaats. In de tussentijd had in de coalitie echter een verschuiving plaatsgevonden. De VVD, die op 13 november nog tegen stemde, schaarde zich nu achter de motie. Daarmee kon het voorstel na een tumultueuze vergadering uiteindelijk bij stemming rekenen om een ruime meerderheid.

Deze keuze betekent dat de provincie in plaats van € 260 miljoen ‘maar’ € 130 miljoen euro uitgeeft aan de aanpak van de N340 en N377. Met dat geld worden beide wegen opgeknapt en duurzaam veilig ingericht. Daarbij wordt de huidige maximumsnelheid van 80 km/u echter gehandhaafd. En daarmee valt wat de PvdA betreft uitstekend te leven. De tientallen miljoenen die nu op onnodig asfalt worden bespaard kunnen worden ingezet voor het oplossen van knelpunten in het OV, voor het verbeteren van de N35, voor het creëren van fietsinfrastructuur en voor het onderhoud van bestaande wegen.

De Staten hebben het college van gedeputeerde staten opgeroepen om vóór de volgende Statenvergadering op 22 januari duidelijkheid te geven over hoe zij de versoberde aanpak van de N340 en N377 denkt te gaan uitvoeren. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.