Door op 2 oktober 2013

De bus naar Deltion

De democratie werkt nog! Nadat ik op 18 september aandacht vroeg voor de buitengewoon beroerde kwaliteit van het busvervoer richting de Deltion campus in Zwolle lijkt  er nu iets te gaan gebeuren. RTV Oost maakte met een reportage het probleem duidelijk zichtbaar en de gedeputeerde heeft inmiddels zelf de bus genomen en daarbij vastgesteld dat de term ‘veevervoer’ misschien wel erg negatief is maar dat de bussen inderdaad overvol zijn.

Daarop volgt nu, samen met Deltion, actie. Om het probleem aan te pakken bestaan een aantal mogelijkheden: uiteraard de inzet van extra bussen, maar ook het spreiden van de start van lesuren, de inzet van leenfietsen en meer maatregelen in het kader van ‘verkeersmanagement’. Dat betekent dat het probleem serieus wordt opgepakt, in samenwerking en samenspraak met Deltion als belanghebbende.

Voor mij gold en geldt als uitgangspunt dat een betalende passagier in het openbaar vervoer recht heeft op een kwalitatief behoorlijke dienstverlening, inclusief – in ieder geval in de meeste gevallen – een zitplaats. Ik ga het uiteraard volgen.