Brede steun in provinciepolitiek voor redding gescheperde schaapskuddes

Door Sander Slots op 5 november 2021

Er is brede steun in Provinciale Staten voor definitieve redding van de Overijsselse gescheperde schaapskuddes. PvdA, D66 en ChristenUnie pleiten voor een structurele financiering van de kuddes. Zij kregen in de commissievergadering van woensdag 3 november brede steun van andere partijen.

“De herders en hun schapen doen belangrijk werk. Het zou een verlies zijn voor de natuur, de cultuurhistorie en het toerisme als de kuddes verdwijnen,” vinden de partijen. Ze willen steun van de kuddes onderdeel maken van de provinciale begroting voor 2022. Die wordt op woensdag 10 november behandeld.

Kuddes in nood

‘Gescheperde’ schaapskuddes, kuddes met herder dus, hebben het lastig. Ze zijn afhankelijk van een lapwerk aan vergoedingen van onder andere de provincie en terreinbeheerders als Staatsbosbeheer. In 2017 luidden de kuddes ook al eens de noodklok bij de provincie, met als resultaat een subsidieregeling met een looptijd van vier jaar. Die regeling loopt na 2021 af. Daarmee zijn de kuddes terug bij af. Voor een aantal dreigt bankroet, bleek ook al op 6 oktober toen een aantal herders in het provinciehuis hun verhaal deden.

Groundhog Day met schapen

“Alle partijen in de Staten vinden deze kuddes belangrijk voor onze natuur en cultuur. Er ligt een stapel met unanieme stemmen aangenomen moties voor steun, voor hulp, voor geld. En toch hebben we nu wéér deze discussie. Dat voelt als déjà vu, een soort Groundhog Day met schapen in plaats van bosmarmotten,” schrijven de partijen. “Laten we dit rondje nou niet nog een keer doen. Laten we structurele financiering regelen. Dan hebben de kuddes de zekerheid die ze zoeken, weten wij dat het goed zit met ons erfgoed, en hoeven we dit rondje over vier jaar niet nóg een keer te doen.”

Sander Slots

Sander Slots

Mijn naam is Sander Slots. Ik woon in Deurningen en ga namens de PvdA aan de slag voor Overijssel. Met onze ambities op het gebied van wonen, werk en mobiliteit zorgen we voor een stabiele basis voor alle inwoners van onze provincie om iets van het leven te maken. Beroeps- en studiematig ben ik veel

Meer over Sander Slots