Door Anneke Beukers op 12 januari 2017

Biovergisting of biovergissing

“Een stap in de verkeerde richting.” Dat is het oordeel van de PvdA over de plannen van de provincie om een groot aantal mestfabrieken te bouwen. De bouw is onderdeel van het programma Nieuwe Energie. Dat moet ervoor zorgen dat in 2023 twintig procent van de in Overijssel verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen komt. “Maar wij zien mestvergisters niet als duurzaam, niet als hernieuwbaar, en niet als goed voor het milieu,” zegt PvdA-Statenlid Anneke Beukers.

Duurzaam uit de drek
Om de provinciale energieambities te realiseren wil het college in zes jaar ruim 200 bio-energieinstallaties gerealiseerd zien. Het gaat dan om 130 houtgestookte installaties, één pyrolysefabriek en 70 mestvergisters. Zulke vergisters gebruiken mest en biomassa (bijvoorbeeld mais) om energie te op te wekken.

Vergisting of vergissing
“Twintig procent duurzame energie in 2023 is een doel dat wij delen,” zegt Beukers. “Sterker nog, van ons mag er nog wel een schepje bovenop. Maar in ons verkiezingsprogramma staat ook dat de PvdA inzet op duurzame landbouw en gesloten kringlopen. Dat is een plaatje waar grootschalige biovergisting gewoon niet in past. Vergisters zijn geen oplossing voor het mestoverschot. Bovendien willen wij niet dat mais of andere biomassa wordt ingevoerd om vergisters te laten draaien als het ook mensen zou kunnen voeden.”

Anneke Beukers

Anneke Beukers

Anneke Beukers woont samen met haar man in Westerhaar. Ze is geboren in 1955 en zelfstandig ondernemer met een eigen adviesbureau. Haar werkterrein is advisering en coaching in alle geledingen van het onderwijs en zaken die verbonden zijn met het onderwijs. Verder is ze commissaris bij Soweco en lid van de Raad van Toezicht bij

Meer over Anneke Beukers