Door Tijs de Bree op 14 maart 2015

Bijzonder bezoek Sharon Dijksma aan natuurwerkgroep EnHoe!

Deze zaterdag bracht staatssecretaris Sharon Dijksma een bezoek aan natuurwerkgroep EnHOe. Samen met lijsttrekker Tijs de Bree van de PvdA Overijssel en kandidaat-Statenleden Anneke Beukers en Leander Broere wilden de PvdA’ers aandacht schenken aan het waardevolle werk dat vrijwilligers landschapsbeheer wekelijks overal in de provincie Overijssel leveren.

EnHOe is een groep van circa 70 vrijwilligers onder de vleugels van Landschap Overijssel. Ze werken als autonome groep meerdere keren per maand aan het onderhoud van natuur en landschap bij natuurbeheerders, landgoederen en particulieren in de omgeving van Enschede. Dit weekend waren zij aan de slag op landgoed De Kuper om onderhoud te plegen aan zogenaamde “vlechtheggen”.

Dijksma: “EnHOe is een goed voorbeeld van vrijwilligers die een bijdrage leveren aan het onderhoud van natuur en landschap. Vrijwilligers zijn goud waard voor onze natuur. In juli dit jaar wordt de regeling groen en doen opengesteld en is 1 miljoen euro extra beschikbaar voor groene initiatieven. In de afgelopen 2 jaar zijn met het vrijwilligersprogramma ‘Groen en Doen’ 100.000 mensen geholpen bij natuurprojecten in hun buurt.”

Meer aandacht voor vrijwilligerswerk

De PvdA Overijssel wil dat de provincie Overijssel meer aandacht heeft voor de waarde van dit soort vrijwilligerswerk. De afgelopen Statenperiode zijn er veel mooie woorden geweest van diverse partijen voor het werk van vrijwilligers maar is er hard bezuinigd op de organisaties die het werk van vrijwilligers mogelijk maken. “Dat moet stoppen, er moet boter bij de vis,” vindt Tijs de Bree, lijsttrekker namens de PvdA. “Door bezuinigingen van Gedeputeerde Staten leek in 2014 de financiële ondersteuning van dit vrijwilligerswerk weg te vallen. De PvdA heeft destijds middels een motie in de Staten een deel van de schade weten te repareren.”

“Maar wij zijn nog niet tevreden” aldus lijsttrekker de Bree. “Veel natuur- en landschapsorganisaties en andere terrein beherende organisaties maken gebruik van een netwerk van vrijwilligers die bijdragen aan behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en een grote bijdrage leveren aan natuureducatie. De afgelopen jaren is de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties afgekalfd door bezuinigingen. De PvdA wil dit een halt toeroepen door in vrijwilligers(organisaties) te investeren.”

“Juist nu, een tijd waarin overheden zich terugtrekken en een groter beroep op burgerkracht wordt gedaan, is dit een zeer goede investering. Vrijwilligers, mantelzorgers en initiatiefnemers zorgen voor een krachtige samenleving. Vanuit die optiek omarmen we initiatieven die hier een bijdrage aan leveren, zoals de Overijsselse Vrijwilligersprijs. Wij koesteren de vrijwilligers in Overijssel. Zij verzetten enorm veel werk, en zijn bijzonder waardevol. Daarom ontwikkelen wij specifiek vrijwilligersbeleid.” Geen woorden maar daden, vindt De Bree.

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Laag Zuthem (gemeente Raalte) woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel.  

Meer over Tijs de Bree