Door Annemieke Wissink op 22 juli 2016

Bevolkingsonderzoek Q-koorts nodig

Het landelijke aantal dodelijke slachtoffers van Q-koorts is onlangs bijgesteld van 26 naar 74. Naar schatting lopen nog zeker 400 Nederlanders rond met chronische Q-koorts waarvan geen diagnose is gesteld. Daarom moet er een grootschalig bevolkingsonderzoek naar Q-koorts worden opgezet, vindt de PvdA Overijssel.

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan. In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron van besmetting. “Het erg belangrijk dat deze mensen worden opgespoord en behandeld voordat ze nog zieker worden of zelfs overlijden” aldus Annemiek Wissink, Statenlid namens de PvdA. Een motie van de sociaaldemocraten die Gedeputeerde Staten oproept zich sterk te maken voor bestrijding van Q-koorts is met een overtuigende meerderheid aangenomen tijdens de laatste Statenvergadering.

Onderzoek

De motie roept om bij het kabinet en de Tweede Kamer aan te dringen op een onderzoek onder mensen die het risico lopen om besmet te zijn. Daarnaast wil Overijssel graag advies van het kabinet om de risico’s van uitbraken van ziektes die gevaarlijk zijn voor mensen te verkleinen. Wissink: “Enkele jaren geleden was er een uitbraak van Q-koorts, dat lijkt nu redelijk onder controle. Maar we weten niet wat er op ons af komt, daarom moeten we de risico’s beperken waar mogelijk. Volksgezondheid moet echt op de eerste plaats komen.”

Q-koorts in Overijssel

PvdA Overijssel vindt het van groot belang dat iedereen zorgeloos kan genieten van het Overijsselse platteland. Helaas is dit niet altijd het geval. Zo is Overijssel enkele jaren geleden getroffen door een uitbraak van Q-koorts. In Overijssel wonen mensen die blijvend invalide zijn geraakt als gevolg van een Q-koortsbesmetting.

Op 30 juni heeft de nationale ombudsman aangekondigd onderzoek te gaan doen naar de lessen die de overheid heeft getrokken uit de aanpak van de Q-koortsuitbraak in 2007-2011. De slachtoffers zijn van mening dat de overheid te laat maatregelen nam en dat er slecht en te laat is gecommuniceerd met burgers over de risico’s van besmette bedrijven in hun directe omgeving. Wissink: “Wij juichen dit onderzoek van harte toe, niet als afrekening, maar de overheid moet lessen leren om een volgende uitbraak van een, voor mensen gevaarlijke, dierziekte beter aan te pakken.”

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink