Door Anneke Beukers op 12 maart 2014

Beter toezicht op handhaving van milieuwetgeving dankzij de PvdA

Als gevolg van schriftelijke vragen van de PvdA gaat de provincie Overijssel structureel beter samenwerken met waterschappen om gezamenlijk nauwkeuriger op handhaving van de milieuwetgeving toe te zien.

PvdA-Statenlid Anneke Beukers stelde naar aanleiding van de uitzending van tv-programma Zembla van donderdag 21 november schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over de negatieve gevolgen van de lelieteelt in Overijssel. In het VARA-programma wezen deskundigen op de gevaren voor het milieu en de gezondheid van omwonenden als gevolg van het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen bij de lelieteelt. De PvdA wilde onder meer weten van GS weten in hoeverre de provincie samenwerkt met de verschillende waterschappen bij het signaleren van problemen en het optreden tegen overtredingen van de milieuwetgeving.

In haar antwoord zegt GS dat op regionaal niveau periodiek een ambtelijk zakenoverleg plaatsvindt tussen provincie, politie, openbaar ministerie en gemeentes. Het zijn echter de waterschappen die controleren op verontreiniging van oppervlaktewater in bijvoorbeeld sloten. GS geeft toe dat dat buitengewoon opsporingsambtenaren van de waterschappen niet standaard bij het overleg betrokken waren. Daarin komt nu verandering “opdat er een structuur voor samenspraak over handhaving beschikbaar is”, aldus de provincie.

De PvdA is blij met die toezegging. “Dit is een stap in de goede richting,” vindt Beukers. “Lelieteelt vindt in Overijssel in sommige gevallen plaats vlak naast natuurgebieden, woongebieden en zelfs scholen, en dan is het van uiterst belang dat goed wordt toegezien op naleving van de milieuregels. Het is dan ook goed om te horen dat de provincie haar integraal toezicht op dat gebied verbetert.”

Anneke Beukers

Anneke Beukers

Mijn naam is Anneke Beukers. In de jaren tachtig van de vorige eeuw lid geworden van de PvdA. Eerst actief in de afdeling Vriezenveen, daarna in Twenterand en daar kun je me nog steeds vinden. In 2011 trad ik toe tot de Staten van Overijssel en met heel veel plezier heb ik deze eervolle opdracht

Meer over Anneke Beukers