Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden…

Door Peter Hermans op 21 januari 2020

Ik had op deze plek een column willen schrijven over stikstof: de afgelopen maanden is er de nodige reuring geweest – boeren voor het provinciehuis en op snelwegen, invoeren/opschorten/herinvoeren van provinciale beleidsregels, lagere maximale snelheid op veel autowegen en ook het vliegverkeer moet maatregelen treffen. Ik had willen uitleggen hoe wij hier als PvdA-fractie instaan, hoe wij dit afwegen tegen natuurdoelen en wat onze lijn is.

Maar… Vandaag zijn er belangrijker zaken!

Het is maandag 20 januari. Vannacht heb ik slecht geslapen. Ik heb liggen malen over het televisieprogramma gisteravond: ‘Andere Tijden, de geschiedenis op heterdaad betrapt’. Een programma waarin Geert Mak stil staat bij enkele sleutelmomenten in de geschiedenis na 1999.

De aflevering van gisteren ging over Denemarken en de hoge mate waarin populisme en protectionisme daar de politiek beheerst. Terwijl iedereen kijkt naar Hongarije en Polen, is Denemarken deze weg al veel eerder ingeslagen. Zelfs de sociaaldemocraten, die hun achterban zagen slinken, steunen anti-migratiebeleid. En dit beleid heeft ook zijn weerslag op Denen met een niet-westerse achtergrond. In Denemarken moet iemand van buitenlandse afkomst vooral niet denken dat hij makkelijk Deens kan worden. Een keertje te hard rijden kan je kansen om zeep helpen. Of je kan fluiten naar je paspoort omdat je moeder een tijdje flink ziek is geweest.

Ronduit aangrijpend is een kort fragment, waarin vier jonge kinderen (zeven tot elf jaar) met niet-Deense achtergrond wordt gevraagd of ze Deens zijn, en waarom. Om ze daarna te confronteren met de mededeling dat ze helemaal niet Deens zijn. Het is een ‘must-see’ en na te zien op #EgerDansk  (zet bij instellingen de ondertiteling aan).

Je moet er niet aan denken dat dit Denemarken het voorland is voor ons Nederland en ons Overijssel. En dat kan natuurlijk ook niet – zou je denken. Want onze grondwet stelt immers in Artikel 1 “allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Maar vergis je niet! De afgelopen maanden hebben we in onze Provinciale Staten gezien dat enkele partijen het niet zo nauw nemen met onze grondwet: met droge ogen wordt de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht betwist (inzake stikstof, daar is ie weer). En met verve is een amendement ingediend en verdedigd dat onze Staten oproept de Joods-Christelijke-Humanistische cultuur als kerntaak te beschouwen en de islamisering tegen te gaan (gelukkig verworpen). En dat door politici die gezworen of beloofd hebben ‘getrouw te zijn aan de grondwet’.

De uitzending van gisteren maakt duidelijk hoe gevoelig onze waardengedreven maatschappij is voor populisme en hoe gemakkelijk de waan van de dag kan omslaan in regelgeving. Ik prijs me gelukkig dat ik deel uit maak van een fractie die zich klip en klaar verzet tegen dit sluipende gif van intolerantie!

En wat betreft stikstof: daarover schrijf ik in mijn volgende column. Echt waar!

Peter Hermans

Peter Hermans

Zeker Zijn in Overijssel, zo heet ons verkiezingsprogramma. Dit programma, de naam én de inhoud, zijn mij uit het hart gegrepen. Als volksvertegenwoordiger wil ik zorgen voor een duurzaam goede thuisbasis voor alle Overijsselaars. Dit betekent goed werk, goede woningen en een goede leefomgeving, waarbij de lasten eerlijk worden verdeeld. Niet voor niets heb ik

Meer over Peter Hermans