Door Tijs de Bree op 27 maart 2015

Afscheid van de oude garde

Deze week namen we afscheid van de oude Statenfractie. Van de negen PvdA-fractieleden vertrekken er zes uit de Staten. We nemen dus afscheid van collega’s waarmee we de afgelopen periode goed en intensief hebben samengewerkt, maar ook van een grote hoeveelheid collectieve kennis.

Patricia Wiebinga trad op 3 november 2010 tussentijds tot Provinciale Staten toe en werd in maart 2011 herkozen. Ze was vice-fractievoorzitter en beheerde de portefeuille milieu en energie.

Peter Hermans trad op 10 maart 2011 toe en specialiseerde zich in het ruimtelijke domein en de plaats van de agrarische sector daarbinnen. Ook was hij de penningmeester van de fractie.

René Tenkink was vanaf 10 maart 2011 lid van Provinciale Staten. Hij had de portefeuille regionale economie, en maakte zich continu sterk voor meer werkgelegenheid in Overijssel en wist veel provinciaal beleid door middel van scherpe moties aan te punten.

Henk Heskamp trad in maart 2007 toe tot Provinciale Staten en werd in 2011 herkozen. In de laatste periode was hij als commissievoorzitter streng doch rechtvaardig, en beet hij zich vast in het breedbanddossier.

Dick Buursink heeft een indrukwekkende bestuurlijke carriére achter de rug. In Overijssel was hij vanaf 2007 actief als gedeputeerde en vanaf 2011 als Statenlid. Hij zette zich met verve in voor verkeer en vervoer, het spoorvervoer in Overijssel en de balans tussen investeringen in openbaar vervoer en asfalt.

Wim Dalhuisen was de nestor van de fractie. Hij trad in maart 2003 toe en was 12 jaar lid van Provinciale Staten, waarvan vier jaar als fractievoorzitter en vier jaar als waarnemend voorzitter van de Staten. Daarnaast zette hij zich in de Staten in voor provinciaal beleid op het gebied op kunst en cultuur in Overijssel. Vanwege zijn enorme staat van verdienste heeft Zijne Majesteit de Koning Wim benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

We bedanken jullie voor de enorme inzet en collegialiteit door al die jaren, en we hopen jullie snel nog weer ergens te zien. We zullen jullie missen. Het ga jullie goed!

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Laag Zuthem (gemeente Raalte) woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel.  

Meer over Tijs de Bree