Aanpak droogte in Overijssel

Door Niels van der Hoorn op 22 juni 2020

Hitte en droogte zijn inmiddels jaarlijks terugkerende onderwerpen. De provincie Overijssel werkt aan een actieplan. Dat staat in het najaar op de agenda van de Staten. Omdat ons weer een hete zomer voor de boeg staat vroegen we het provinciebestuur ons nu al bij te praten over de aanpak van droogte en hitte. Want droogte raakt ons allemaal.

Droogte niet alleen een vraagstuk voor watermanagers. Het raakt ook thema’s als onze economie, natuur en ruimte. Akkerbouwers krijgen te maken met lagere opbrengsten. Bouwmaterialen zijn lastiger te krijgen. Binnenvaartschepen kunnen minder varen door lage waterstanden. Er kan schade ontstaan aan het wegdek, bossen en natuurgebieden drogen sterk uit wat leidt tot sterfte van bomen en planten en dieren. Waterbedrijven hebben moeite met het leveren van drinkwater. Zo krijgen we allemaal te maken met de gevolgen van droogte.

Weerbaar

Overijssel heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten. Er zijn al maatregelen genomen die onze provincie weerbaarder maken tegen langdurige droogte. Zo is de gemaalcapaciteit in het Twentekanaal uitgebreid waardoor de watervoorziening in de provincie is verbeterd. Ook is er sinds 2018 een flexibel zomerpeil op het IJsselmeer waardoor de waterbeschikbaarheid in Noord West Overijssel is vergroot. De provincie werkt met heel veel partners samen om water beter op te slaan, zodat we dit kunnen inzetten in tijden van droogte.

Het rijk zit ook niet stil. Op 4 juni maakte het kabinet bekend 100 miljoen extra uit te trekken om Nederland beter te wapenen tegen droogte. Hiermee kunnen nog meer initiatieven uitgevoerd worden om de droogte aan te pakken.

Actie door inwoners

Ook kunnen wij als inwoners van Overijssel veel doen. Zo is het belangrijk om in de zomer zuinig om gaan met water, door bijvoorbeeld niet het zwembad vol te gooien of onnodig water te sproeien. Eind mei al deed waterbedrijf Vitens een dringende oproep om niet te sproeien en geen zwembadjes te vullen, omdat in delen van Overijssel 46 tot 70 (!) procent meer drinkwater gebruikt werd.

Maar laten we eerlijk zijn: we zullen ons ook aan moeten passen aan een veranderd klimaat en uiteindelijk misschien wel moeten accepteren dat we steeds meer te maken krijgen met drogere zomers. Daarom is het belangrijk om hittestress tegen te gaan door te zorgen voor verkoeling in warme tijden. Daarom nemen veel gemeenten in Overijssel verschillende maatregelen om hittestress tegen te gaan. Van bijvoorbeeld meer beplanting in steden tot aan sproeifonteinen en schaduwdoeken. Op die manier kunnen we ons hoofd toch koel houden.

Niels van der Hoorn

Niels van der Hoorn

Mijn naam is Niels van der Hoorn. Ik ben 27 jaar en woon in Zwolle. In het dagelijks leven werk ik als juridisch adviseur bij verschillende gemeenten. Vanaf jongs af aan ben ik al betrokken bij wat er speelt in de maatschappij. Zo vond ik als leerling al dat jongeren betrokken moesten worden bij het

Meer over Niels van der Hoorn