Aan de slag

Door Sander Slots op 24 juni 2019

In de verkiezingscampagnes werd vaak gezegd dat de provincie – met uitzondering van misschien de waterschappen – de meest onbekende bestuurslaag is. De provincie staat ver van de burger af, en het is voor veel mensen onduidelijk wat de provincie precies doet.

Inmiddels ligt de campagne al ver achter ons en heeft de provincie ons als gekozen Statenleden via een aantal inwerkdagen kennis laten maken met de onderwerpen waar de provincie zich mee bezighoudt. En daarbij valt op dat de provincie juist heel actief is op heel veel terreinen waar we als inwoner van Overijssel dagelijks mee te maken hebben. Infrastructuur,een  fraaie leefomgeving, economisch beleid; het heeft allemaal rechtstreeks invloed op de welvaart en het welbevinden van onze inwoners. En dat is natuurlijk waar we het allemaal voor doen. Alleen komt dat om één of andere reden niet duidelijk voor het voetlicht.

Nu de formatie is afgerond kunnen we met z’n allen aan het werk voor de inwoners van onze provincie. Want hoe leerzaam en informatief de inwerkdagen en de kennismaking met ambtenaren, bevlogen ondernemers en maatschappelijke partners ook waren, ik denk dat ik pas echt doorkrijg wat ik als Statenlid allemaal kan betekenen voor de provincie (en waar ik juist niet over ga) door er gewoon mee aan de slag te gaan. Ik kan in ieder geval niet wachten!

Sander Slots

Sander Slots

Mijn naam is Sander Slots, ik ben 38 jaar oud en woon in Deurningen. Ik ga graag namens de PvdA aan de slag voor Overijssel. Met onze ambities op het gebied van wonen, werk en mobiliteit zorgen we voor een stabiele basis voor alle inwoners van onze provincie om iets van het leven te maken.

Meer over Sander Slots