1,8 miljoen euro voor verduurzaming verenigingsgebouwen

Door Tijs de Bree op 10 december 2020

Overijssel ontvangt 1,8 miljoen euro van het Rijk voor de verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed. Denk aan scholen, zwembaden, verenigingsgebouwen, zorginstellingen, culturele instellingen of dorps- en buurthuizen. Het geld is bedoeld om de eigenaren en besturen van deze gebouwen en instellingen te ondersteunen met kennis en uitvoeringskracht. Voor het geld worden onder meer duurzaamheidscoaches ingezet.

Kennis en capaciteit

Het gaat om gebouwen die iedereen in zijn omgeving heeft: het plaatselijke zwembad of de gymzaal, het buurthuis op de hoek of de school van je kinderen. Vaak draaien deze organisaties voor een groot deel op vrijwilligers, en ontbreekt de capaciteit en kennis om aandacht te hebben voor verduurzaming. Met het rijksgeld gaan we deze eigenaren op weg helpen. Duurzaamheidscoaches begeleiden de eigenaren bij het bepalen van de te nemen maatregelen, maken een stappenplan en kijken hoe de financiering kan worden geregeld.

Gedeputeerde Tijs de Bree voor energie: “In Overijssel worden tot 2030 1,5 miljoen gebouwen energiezuinig gemaakt, en voorzien van schone energie. Grote organisaties kunnen dit zelf, maar kleinere organisaties ontbreekt vaak de capaciteit en kennis om hiermee aan de slag te gaan. Deze groepen gaan wij helpen, zodat ook zij de kans hebben om mee te doen. Met de inzet van experts, want de energietransitie is een vak apart. In Overijssel hebben wij de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met de verduurzaming van scholen. Deze ervaringen zijn mede aanleiding geweest voor deze landelijke aanpak.”

Het is de bedoeling dat het programma begin 2021 van start gaat, en loopt tot 1 januari 2024.

Nieuwe Energie Overijssel

De provincie Overijssel werkt samen met haar zeven kernpartners in Nieuwe Energie Overijssel aan 20% nieuwe energie in 2023, en wil in 2050 energieneutraal zijn. De samenwerkende partijen geven hiermee invulling aan de afspraken in het klimaatakkoord. Daarnaast is de energietransitie een economische kans, en kunnen Overijsselse ondernemers een boterham verdienen aan de energiemaatregelen. Zo werken we aan een slimme en sterke economie, en een aantrekkelijke en schone omgeving om in te wonen, werken en recreëren.

 

Tijs de Bree

Tijs de Bree

In Deventer woont Tijs de Bree samen met zijn vrouw en drie kinderen. Van 2011 tot 2019 was hij fractievoorzitter voor de PvdA Overijssel. Sinds juni 2019 is hij namens de PvdA gedeputeerde in Overijssel. Het profiel van Tijs op de website van de provincie Overijssel.      

Meer over Tijs de Bree