3 mei 2014

Openstelling sollicitatie Provinciale Staten

Zoals u wel weet is er in de wereld van de politiek altijd iets gaande, zo zijn we nog bezig met de Europese verkiezingen die op 22 mei gehouden worden. Terwijl de voorbereidingen daarvoor al overal bezig zijn wordt er al gewerkt aan de Provinciale Statenverkiezingen van 2015. Als Gewestelijke besturen zijn we al vanaf het begin van het jaar hier mee aan de gang.
Nu is dan ook het moment aangebroken om de mensen op te roepen om te solliciteren voor een plek op de kandidatenlijst voor de PS verkiezingen op 18 maart 2015.
Een ieder die zich aangetrokken en aangesproken voelt kan dus nu solliciteren.

Sollicitatieprocedure is dus open van 1 mei 2014 tot 22 september 12.00 uur 2014

U kunt uw sollicitatie per post of per mail zenden aan de secretaris van het gewest .
Per brief aan PvdA Overijssel Tormentil 7 8265 DK Kampen
Per mail secretarispvdaoverijssel@gmail.com
Uw Sollicitatie:
Een brief waarin u uw motivatie om te solliciteren omschrijft en waar u zich die komende periode voor in zou willen zetten. Denk daarbij aan het feit dat uw sollicitatiebrief een eerste indruk weergeeft over wie u bent en wat u wilt.
Daarnaast gaat dit schrijven vergezeld van een actuele CV.

Na binnenkomst krijgt u van de secretaris de Erecode en de Bereidverklaring per post of mail.
Deze moet u ondertekend per post terugzenden aan de secretaris, pas dan is uw sollicitatie compleet en wordt u doorgegeven aan de kandidaatstellingscommissie.

Namens het Gewestelijk bestuur
Jan Zwanepol ,Secretaris.