23 februari 2014

Bestuur Gewest Overijssel

Het Dagelijks Bestuur van het PvdA Gewest Overijssel bestaat uit:

Voorzitter:
Koos Dalstra
Email: kmdalson@planet.nl of kmdalson@gmail.com

Secretaris:
Jan Zwanepol
email: secretarispvdaoverijssel@gmail.com

Penningmeester:
Jan Zwanepol
email: penningmeesterpvdaoverijssel@gmail.com

Wim Jansen Lorkeers
email:jansenberkel@home.nl

Overige bestuursleden:
Leon Biezeman
leon@verdraaid.nl

Jantinus Westerhof
sjam58@planet.nl

Rolf Witting
r.a.witting@gmail.com