SAMEN WERKEN EN LEVEN

De PvdA maakt van Overijssel een plek waar iedereen een goed leven kan leiden. Een plek met werk voor een vast contract en een fatsoenlijk salaris. Een plek met goede en betaalbare voorzieningen in de buurt. Een plek waar we naar elkaar omkijken en niemand buitensluiten, ongeacht kleur, geloof of geaardheid, leeftijd of woonplaats.

Doorsnijding

door Hans Nooter op 24 maart 2017

Wegen en spoorlijnen: niet zelden groeien ze uit tot vervelende barrières voor mens en dier. Tijdens de Statencommissiedag van 22 maart was het effect van infrastructurele doorsnijdingen een terugkerend thema. Wat wil het geval? Opwaardering en aanleg van (spoor-)wegen leidt er toe dat natuurlijke oversteekplaatsen, kruisende fietspaden en redelijk beschutte passages soms simpelweg vervallen. Doorstroming,

lees verder »

Ons verhaal

door Anneke Beukers op 22 maart 2017

Op 15 maart, de verkiezingsdag, is het prachtig weer. Nadat ik gestemd heb ga ik naar Hengelo. We bezoeken met de hele fractie een AZC-locatie die deze week voor het laatst open is. Eerder bezocht een aantal bewoners van dit centrum ons op een Statendag in Zwolle, om kennis te nemen van de wijze waarop

lees verder »

Veehouderij, grenzen aan de groei

door Annemieke Wissink op 21 maart 2017
Foto Eric Dufresne uit Trois-Rivières, Canada

Omwonenden van veehouderijbedrijven maken zich steeds grotere zorgen over de effecten van deze bedrijven op hun gezondheid en welzijn en niet onterecht. De veehouderij veroorzaakt aanmerkelijke risico’s voor de volksgezondheid en negatieve effecten op de leefbaarheid. Dit is een waarheid die sinds de recente wetenschappelijke publicaties niet meer valt te ontkennen. Schaalvergroting De schaalvergroting van

lees verder »

Op verkiezingsdag naar het AZC

door Zafer Aydogdu op 15 maart 2017

Op de dag van de verkiezingen brachten wij een bezoek aan het COA in Hengelo. Twee tijdelijke opvanglocaties gaan dicht omdat in 2016 minder vluchtelingen dan verwacht naar Nederland kwamen. Toch trekken we graag alvast lessen voor de toekomst: wat ging er goed, wat kan beter? Het was een tegenbezoek: eerder was een groep statushouders

lees verder »

Column: Taal is de sleutel tot de wereld

door Zafer Aydogdu op 10 maart 2017

“Grenzen van mijn taal vormen de grenzen van mijn wereld.” – L.Wittengenstein Als er in de wereld één land is waar de taal van cruciaal belang is dan is dat zeker Nederland. Naast de vele streektalen (‘plat’/dialect met streekverschillen), bestaan er nog honderden nationale talen (uit de 6.000 talen die over de hele wereld worden gesproken).

lees verder »

Weerselo: PvdA pleit voor snelle verkeersmaatregelen

door Hans Nooter op 6 maart 2017

De PvdA wil dat de provincie in Weerselo maatregelen treft om de veiligheid en leefbaarheid langs de N343 te verbeteren. PvdA-Statenlid Hans Nooter maakte zich in de Statenvergadering van 1 maart hard voor het snel nemen van zogenaamde ‘no regret’ maatregelen. “Denk daarbij aan snelheidsremmende maatregelen, veiliger oversteekplaatsen of signalering,” zegt Nooter. De PvdA wil

lees verder »

Column: Thuus

door Anneke Beukers op 3 maart 2017

Ik was bij Thea Kroese aan de deur, met een boeket rozen. En omdat je in onze streek iemand niet aan de deur laat staan, aanvaardde ik in dank de uitnodiging voor een kopje koffie.

lees verder »

Provincie moet meer sturen op gezondheidseffecten veehouderij

door Annemieke Wissink op 21 februari 2017
Foto Eric Dufresne uit Trois-Rivières, Canada - Flickr

De overheid houdt te weinig rekening met het voorkomen van gezondheidsproblemen door de veehouderij. Dat is één van de conclusies van het rapport ‘volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij‘. Arts en onderzoeker Mariken de Ruiter constateert dat het bij beleidsmakers schort aan kennis van de risico’s, dat handhaving te kort schiet en dat economische

lees verder »

Overijssel smijt geld naar rijkswegen maar bezuinigt op OV

door Hans Nooter op 15 februari 2017

Overijssel en Gelderland betalen kapitalen voor onderhoud en aanleg van rijkswegen. Dat blijkt uit berichtgeving van De Stentor. Onderhoud van grote wegen als de N35 en de A1 is een taak van het rijk. Toch kwam van de 415 miljoen die de afgelopen tien jaar is geïnvesteerd 315 miljoen uit de portemonnee van de provincie.

lees verder »

Overijsselse schaapskuddes in zwaar weer

door Annemieke Wissink op 14 februari 2017

Het zijn onzekere tijden voor Nederlandse schaapskuddes. Herders kampen al jaren met een structureel tekort aan geld. Daardoor dreigen ook in Overijssel ‘gescheperde’ schaapskuddes (kuddes met herder) te verdwijnen. Tijd voor actie, vinden PvdA en ChristenUnie. De twee partijen willen van gedeputeerde Maij weten welke acties ze onderneemt om de kuddes te redden. “Sinds 2013

lees verder »