SAMEN WERKEN EN LEVEN

De PvdA maakt van Overijssel een plek waar iedereen een goed leven kan leiden. Een plek met werk voor een vast contract en een fatsoenlijk salaris. Een plek met goede en betaalbare voorzieningen in de buurt. Een plek waar we naar elkaar omkijken en niemand buitensluiten, ongeacht kleur, geloof of geaardheid, leeftijd of woonplaats.

Geen einde aan doelloze jacht

door Annemieke Wissink op 19 januari 2017

Een einde aan jacht zonder noodzaak. Dat is het doel van burgerinitiatief ‘Stop de Hobbyjacht’, dat in Overijssel ruim 1800 handtekeningen wist te verzamelen. Daarmee kreeg de jacht opnieuw een belangrijke plek op de agenda van Provinciale Staten. Het standpunt van de PvdA is duidelijk: als er geen noodzaak is wordt er wat ons betreft

lees verder »

Nicolas Mansfield ontvangt Rode Vuist 2017

door Tijs de Bree op 15 januari 2017

Nicolas Mansfield heeft de Rode Vuist 2017 gewonnen. De directeur van de Nederlandse Reisopera ontving de prijs voor bijzondere inzet voor een mooi en sociaal Overijssel op vrijdag uit handen van Sharon Dijksma. “Nicolas is niet zomaar een directeur,” zegt PvdA-fractievoorzitter Tijs de Bree over de winnaar. “Hij is niet eens zomaar een kunstenaar. Hij

lees verder »

Biovergisting of biovergissing

door Anneke Beukers op 12 januari 2017

“Een stap in de verkeerde richting.” Dat is het oordeel van de PvdA over de plannen van de provincie om een groot aantal mestfabrieken te bouwen. De bouw is onderdeel van het programma Nieuwe Energie. Dat moet ervoor zorgen dat in 2023 twintig procent van de in Overijssel verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen komt. “Maar

lees verder »

Voor elkaar: alle mbo’ers een ov-kaart

door Hans Nooter op 9 januari 2017

Per 1 januari kunnen alle minderjarige mbo-studenten gratis reizen met een ov-kaart. Zo’n 120.000 studenten kunnen de kaart nu krijgen terwijl dat eerder niet kon. “Wel zo eerlijk,” vindt PvdA-Statenlid Hans Nooter. De ov-kaart voor minderjarige mbo’ers is een langgekoesterde wens van de PvdA. Universitaire studenten, hbo’ers en mbo’ers vanaf 18 jaar hebben al jaren

lees verder »

Dwangsom luchthaven Twente dwingt tot duidelijker keuzes

door Ben Kokkeler op 6 januari 2017

De evenementenorganisator op het luchthaventerrein Twente is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) op de vingers getikt vanwege het schenden van de Flora- en faunawet. Ondernemer Van Eck mag van RvO geen testritten en helikoptervluchten meer organiseren. Ook moeten de lichtmasten die hij op het luchthaventerrein plaatste uit. Het is voor het eerst in het

lees verder »

Twee ton per jaar voor baas RTV Oost

door Tijs de Bree op 4 januari 2017

Directeur Marcel Oude Wesselink van RTV Oost verdient 192.000 euro per jaar. Zijn salaris is daarmee flink hoger dan de Wet Normering Topinkomens (WNT) toestaat: 178.000 euro. Dat blijkt uit berichtgeving van De Stentor. “Idioot veel geld,” vindt PvdA-fractievoorzitter Tijs de Bree. “En ongepast voor een bestuurder van een omroep waar flink bezuinigd wordt en

lees verder »

Snel meer zicht op gezondheidsrisico’s lelieteelt

door Annemieke Wissink op 9 december 2016
Foto Denis Barthel

De regering moet snel maatregelen nemen om mensen te beschermen tegen de schadelijke effecten van de lelieteelt. Dat vinden Provinciale Staten van Overijssel. In 2014 beloofde het kabinet een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

lees verder »

Geen referendum in Overijssel

door Hans Nooter op 7 december 2016

Er komt voorlopig geen raadgevend referendum in Overijssel. Een initiatiefvoorstel van de PVV om een provinciaal referendum mogelijk te maken is vandaag met elf stemmen voor en dertig stemmen tegen verworpen. De PvdA stemde tegen de invoering van een referendum. PvdA-Statenlid Hans Nooter: “De PvdA Overijssel koestert de dialoog. Wij zoeken dat gesprek actief op,

lees verder »

Toch geld voor aanpak N50

door Hans Nooter op 24 november 2016

De N50 bij Kampen wordt verbreed van twee rijstroken naar vier. Coalitiepartijen PvdA en VVD dienen maandag in de Tweede Kamer een motie in om vijf miljoen euro voor het project uit te trekken. “Een succes van de regio,” vindt PvdA-Tweede Kamerlid Duco Hoogland. Lokale en provinciale politici voerden een stevige lobby voor de aanpak

lees verder »

SP en PvdA uiten kritiek op “gebrekkige en nalatige” communicatie rond Techbase Twente

door Tijs de Bree op 18 november 2016

Afspraken die niet nagekomen worden, spelregels die niet vastgesteld worden en belangen die door elkaar lopen. Een serie brieven en documenten waarin het Kwaliteitsteam van Technology Base Twente zich in 2015 en 2016 kritisch uitlaat over de gang van zaken op het voormalige luchthaventerrein lijkt niet te zijn gedeeld met Provinciale Staten. Dit terwijl de

lees verder »