SAMEN WERKEN EN LEVEN

De PvdA maakt van Overijssel een plek waar iedereen een goed leven kan leiden. Een plek met werk voor een vast contract en een fatsoenlijk salaris. Een plek met goede en betaalbare voorzieningen in de buurt. Een plek waar we naar elkaar omkijken en niemand buitensluiten, ongeacht kleur, geloof of geaardheid, leeftijd of woonplaats.

Toch geld voor aanpak N50

door Hans Nooter op 24 november 2016

De N50 bij Kampen wordt verbreed van twee rijstroken naar vier. Coalitiepartijen PvdA en VVD dienen maandag in de Tweede Kamer een motie in om vijf miljoen euro voor het project uit te trekken. “Een succes van de regio,” vindt PvdA-Tweede Kamerlid Duco Hoogland. Lokale en provinciale politici voerden een stevige lobby voor de aanpak

lees verder »

SP en PvdA uiten kritiek op “gebrekkige en nalatige” communicatie rond Techbase Twente

door Tijs de Bree op 18 november 2016

Afspraken die niet nagekomen worden, spelregels die niet vastgesteld worden en belangen die door elkaar lopen. Een serie brieven en documenten waarin het Kwaliteitsteam van Technology Base Twente zich in 2015 en 2016 kritisch uitlaat over de gang van zaken op het voormalige luchthaventerrein lijkt niet te zijn gedeeld met Provinciale Staten. Dit terwijl de

lees verder »

Debat over de bus naar Deltion

door Hans Nooter op 14 november 2016

Deze column verscheen eerder in de novemberbijlage van KoppeLinks, het magazine van de PvdA afdeling Steenwijkerland. Deltion MBO College in Zwolle is het nieuwe studiejaar gestart met een mooi project: College on Tour Politiek. In samenwerking met ProDemos, de stichting die zich inzet voor uitleg van de spelregels van de democratie en rechtsstaat, krijgen studenten

lees verder »

Begroting 2017: bijen, cultuur en echte banen

door Tijs de Bree op 11 november 2016

Dit is de bijdrage van PvdA-fractievoorzitter Tijs de Bree bij de behandeling van de begroting 2017, waarin wordt vastgelegd waar de provincie het komende jaar haar geld aan uitgeeft. U kunt het debat over de begroting én de bijdrage van Tijs terugkijken op de website van de provincie.

lees verder »

PvdA laakt gebrekkige kennisgeving over advies kwaliteitsteam TBT

door Tijs de Bree op 31 oktober 2016

“Traag en gebrekkig.” Met die termen hekelt PvdA-fractievoorzitter Tijs de Bree de informatievoorziening rond het eindadvies van het kwaliteitsteam over Technology Base Twente (TBT). Ondanks herhaalde verzoeken aan Gedeputeerde Staten is het advies van het team nog steeds niet met provinciale staten gedeeld.

lees verder »

ChristenUnie en PvdA versterken burgerinitiatieven

door Tijs de Bree op 28 oktober 2016

Fractievoorzitters Tijs de Bree (PvdA) en Jan Westert (ChristenUnie) werken samen aan versterking van burgerinitiatieven in Overijssel. Door het initiatiefvoorstel ‘coöperatief bestuur’ worden initiatieven van burgers om hun omgeving beter, mooier, betrokkener en socialer te maken extra ondersteund. “We zien nu overal prachtige initiatieven ontstaan. Dat waarderen we, daarvoor willen we ruimte bieden en daarom

lees verder »

“Van cruciaal belang”: rol kwaliteitsteam luchthaven nog niet uitgespeeld

door Tijs de Bree op 13 oktober 2016

De aanbevelingen die het kwaliteitsteam doet over de ruimtelijke kwaliteit van de voormalige luchthaven Twente worden verwerkt in verdere ontwikkeling van het gebied. Die opdracht geeft een PvdA-amendement aan Gedeputeerde Staten. Gisteren is het amendement met 37 stemmen tegen zeven aangenomen.

lees verder »

Nieuwe Nederlanders te gast op provinciehuis Overijssel

door Zafer Aydogdu op 28 september 2016

We ontvingen vandaag een groep Syrische en Eritrese vluchtelingen als onze gasten in het provinciehuis, om hen als nieuwe Overijsselaars te laten proeven aan de provinciale democratie en politiek. Taaltechnisch een uitdaging: Engels, Arabisch, Nederlands en Tigriaans, vertaald door twee tolken, door elkaar, heen en weer. We praatten over het Nederlandse partijenstelsel, over de rol

lees verder »

Dubio over economische prestaties provincie

door Tijs de Bree op 26 september 2016

Overijssel investeert miljoenen in werkgelegenheid. Maar komt dat geld wel op de juiste plek terecht? Wat heeft de provincie in de afgelopen anderhalf jaar eigenlijk voor elkaar gekregen? Onze fractievoorzitter Tijs de Bree is in dit item van RTV Oost sceptisch over de provinciale prestaties.

lees verder »

Bevolkingsonderzoek Q-koorts nodig

door Annemieke Wissink op 22 juli 2016

Het landelijke aantal dodelijke slachtoffers van Q-koorts is onlangs bijgesteld van 26 naar 74. Naar schatting lopen nog zeker 400 Nederlanders rond met chronische Q-koorts waarvan geen diagnose is gesteld. Daarom moet er een grootschalig bevolkingsonderzoek naar Q-koorts worden opgezet, vindt de PvdA Overijssel. Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan.

lees verder »